News

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA-Stručni suradnik/ca – administrator/ica u turističkom uredu TZO Ražanac

Category: Novosti News published: 20.09.2022.

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA
I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti  prijavljenih kandidata na Natječaj za za radno mjesto stručni suradnik/ca – administrator/ica u turističkom uredu TZO Ražanac, izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, objavljen na stranicama HZZ-a  i web stranici TZO Ražanac www.tz-razanac.hr 06.09.2022. godine,  obavit će se:

Dana 29.09. 2022. (četvrtak) s početkom u 14:00 sati u uredu
TZO Ražanac na adresi Ražanac ul. XI br. 2

Rezultati će se objaviti nakon što se obavi prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete.

I. OPIS  POSLOVA

Opis poslova radnog mjesta  utvrđen je Pravilnikom o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta TZO Ražanac 23. ožujka 2022. godine)

II PODACI O PLAĆI

Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o obračunu i isplati plaća,  radnim odnosima i odgovornosti zaposlenih u Turističkoj zajednici općine Ražanac utvrđen je  koeficijent složenosti radnog mjesta.
Plaću čini umnožak  koeficijenta složenosti u iznosu od 1,20 % određen citiranom Odlukom  za radno mjesto '' stručni suradnik/ica-administrator/ica u turističkom uredu TZO Ražanac„ i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

III  PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obuhvaća i uključuje:

-  Pisano testiranje
-  Intervju  (razgovor) s kandidatima koji  su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova s pisanog testiranja

IV PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 Pisano testiranje

-          Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (neslužbeno pročišćeni tekst); (NN 52/19NN 42/20)

-          Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 130/17NN 25/19NN 98/19); NN 42/20); NN 70/21)

-          Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (neslužbeno pročišćeni tekst); (NN 52/19) (NN 144/20)

-          Zakon o turističkoj pristojbi (neslužbeno pročišćeni tekst);(NN 52/19NN 32/20NN 42/20)

-          Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 130/17NN 25/19NN 98/19); NN 42/20); NN 70/21)

V  PRAVILA  PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

1. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
2. Po dolasku na testiranje od kandidata će se zatražiti identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
3. Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno korištenje literature, bilješki, napuštanje prostorije  u kojoj se provodi provjera, razgovaranje ili na bilo koji drugi način ometanje ostalih kandidata.
4. Nakon upoznavanja kandidata započinje pisano testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja  za provjeru znanja iz poznavanja  odredbama naprijed navedenih Zakona.
7. Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.
8. Direktor kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost,  mogućnost prilagođavanja, zanimanje za rad, želju za učenjem i usavršavanjem
9. Kandidati  koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Za izabranog kandidata direktor TZO Ražanac donosi rješenje o prijmu kandidata, koje se dostavlja svim prijavljenim kandidatima na natječaj (kandidati koji podnesu nepotpune, nepotpisane ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj ).

                                                                

 

Ante Miletić

Direktor TZO Ražanac