+385 (0)23 651 205

Top
 

Obveze iznajmljivača

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je:

1. POSJEDOVATI ODOBRENJE ZA PRUŽANJE USLUGA OD NADLEŽNOG UREDA
Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda. Zahtjev se predaje na sjedeću adresu:
Ured državne uprave u Zadarskoj županiji
Odjel za ugostiteljstvo i turizam
Ivana Mažuranića bb
23000 Zadar
T: 023 350 182
W: www.udu-zz.hr

2. PRIJAVITI GOSTE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI U PROPISANOM ROKU
Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe kojima pruža uslugu noćenja te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak. Prijave i odjave izvršavaju putem sustava eVisitor.

3. VIDNO ISTAKNUTI CJENIK USLUGA U SVAKOJ SOBI , ODNOSNO APARTMANU
U svakom objektu istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe i pridržavati se navedenih cijena. Cjenik se ne ovjerava. Obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe u cjeniku ne ističu iznos boravišne pristojbe već napomenu da je boravišna pristojba uključena u cijenu usluge smještaja.

4. IZDATI RAČUN GOSTU
Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge (gostu ili turističkoj agenciji), a mora sadržavati iznos sa cjenika pomnožen s brojem dana boravka, ime i OIB nositelja Rješenja. Račun mora sadržavati i eventualni odobreni popust. Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe.
Kupiti blok računa („paragon”) i izdavati za svaku pruženu uslugu s naznačenom vrstom pruženih usluga, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom te iznosom boravišne pristojbe – samo iznajmljivači do 4 kreveta ako se za to odluče.

5. VODITI KNJIGU „EVIDENCIJA PROMETA”
Propisani obrazac EP je evidencija izdanih računa u koji se upisuju svi računi bez obzira jesu li naplaćeni. Obrazac se zaključuje na kraju svake godine.

6. VODITI KNJIGU „POPIS GOSTIJU”
U knjigu se upisuju svi gosti. Knjiga se ne ovjerava. Iznajmljivač samostalno zaključuje popis gostiju za proteklu godinu i nastavlja s upisima gostiju sljedeće godine u istu knjigu, sve do njezina ispunjenja. Knjiga Popis gostiju čuva se najmanje 2 godine nakon popunjenja.

7. UTVRDITI NORMATIVE, AKO PRUŽA USLUGE PREHRANE
Ako iznajmljivač pruža usluge prehrane dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.

Pružatelji usluga prehrane trebaju pribaviti i potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove da on i članovi obitelji nisu evidentirani na kliconoštvo i parazite.

8. NABAVITI I ISTAKNUTI STANDARDIZIRANU PLOČU ZA OZNAČAVANJE OBJEKATA
Ploče se naručuju kod ovlaštenog proizvođača:

Tvrtka „Kordun Marketing”
Matka Laginje 10
47000 Karlovac
t: 047/645 066
f: 047/645 559
e: prodaja-lav@kordun.hr
w: www.kordun.hr

ž-r: Kordun Marketing d.o.o. HR85 2500 0091 1012 6271 3
šifra opisa plaćanja: 99
model plaćanja: 12
poziv na broj: OIB iznajmljivača (platitelja)
cijena: 395,00kn (s PDV-om)
 
ILI kod:  
 
„ROBI svjetleće reklame“,
Zadar, Put Nina 129 a,
tel. 023/220-655,
fax 023/220-654,
 
 
ž-r: ROBI svjetleće reklame HR71 2360 0001 1019 8427 6,
šifra opisa plaćanja: 99
model plaćanja: 12
poziv na broj: OIB iznajmljivača (platitelja)
opis: datum uplate
cijena: 200,00kn (s PDV-om)
 

Nakon uplate proizvođaču treba dostaviti:

  • Kopiju rješenja o odobrenju pružanja usluga
  • Kopiju potvrde o uplati.

9. UPLATITI GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS BORAVIŠNE PRISTOJBE
Paušal boravišne pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim krevetima, odnosno kamp jedinicama, i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe.

Uplatnice se mogu izraditi u sustavu eVisitor. Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka:
1. rata – do 31.7.,
2. rata – do 31.8.,
3. rata – do 30.9. tekuće godine.

https://www.zakon.hr/z/2071/Zakon-o-turisti%C4%8Dkoj-pristojbi

Izračun visine godišnjeg paušala boravišne pristojbe za mjesto:

 RAŽANAC, RTINA  BROJ KREVETA ILI KAMP JEDINICA X 293,25 KN
 LJUBAČ;LJUBAČKI STANOVI, RADOVIN, KRNEZA, JOVIĆI  BROJ KREVETA ILI KAMP JEDINICA X 172,50 KN

Boravišna pristojba uplaćuje se uplatnicom na račun turističke zajednice.

Podaci za uplatu:

Primatelj: TZ OPĆINE RAŽANAC
Broj računa primatelja: HR17 1001 0051 7371 0474 0
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: UPISUJE SE OIB IZNAJMLJIVAČA
Opis plaćanja: UPLATA PAUŠALNOG IZNOSA BORAVIŠNE PRISTOJBE ( I. rata, II. rata ili III. rata)
 

10. UPLATITI GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS POREZA NA DOHODAK
Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima, odnosno kamp jedinicama, i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza.
Iznajmljivač je dužan, u roku od 8 dana od ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti, prijaviti se Poreznoj upravi radi evidencije u registru poreznih obveznika (obrazac RPO-1). Porez se obračunava i uplaćuje prema mjestu prebivališta iznajmljivača. Upute za uplatu šalje Porezna uprava, a uplate se vrše tromjesečno.

Izračun godišnjeg paušala poreza za iznajmljivače s prebivalištem u Ražancu i Rtini:

BROJ KREVETA X 160,00 KN
BROJ KAMP JEDINICA X 160,00 KN

Izračun godišnjeg paušala poreza za iznajmljivače s prebivalištem u Ljupču, Ljubačkim Stanovima, Krneza, Radovin i Jovići:

BROJ KREVETA X 150,00 KN
BROJ KAMP JEDINICA X 150,00 KN

11. OBRAČUNATI I UPLATITI TURISTIČKU ČLANARINU

Prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama, građani koji su registrirani za pružanje usluga smještaja u domaćinstvima dužni su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

https://www.zakon.hr/z/341/Zakon-o-%C4%8Dlanarinama-u-turisti%C4%8Dkim-zajednicamahttps://www.zakon.hr/z/341/Zakon-o-%C4%8Dlanarinama-u-turisti%C4%8Dkim-zajednicama

Obračun turističke članarine za područje mjesta: Ražanac, Rtina, Ljubač, Ljubački Stanovi, Krneza, Radovin i Jovići

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

Primatelj: TZ OPĆINE RAŽANAC
Broj računa primatelja: HR33 1001 0051 7371 2715 0
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: UPISUJE SE OIB IZNAJMLJIVAČA
Opis plaćanja: UPLATA TURISTIČKE ČLANARINE

Obveznici plaćanja turističke članarine dužni su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ (obrazac obračuna turističke članarine) najkasnije do 15. siječnja za prethodnu godinu.

 12. KORISNI BROJEVI

  • Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Odjel za ugostiteljstvo i turizam, t: 023/ 350 182
  • Porezna uprava Zadar, t: 023/201 82
  • Carinska uprava Zadar, t: 023/282 330 (radi reorganizacije državnog inspektorata)