Vijesti

Konkurentnost turističkog gospodarstva – javni poziv za kandidiranje projekata

Kategorija: Novosti Objava objavljena: 10.06.2022.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta, razvoj održivog, inovativnog, konkurentnog i otpornog turizma te potpora revitalizaciji ugostiteljsko-turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije, a provodi se kroz Mjere Programa:

  • Mjera A – povecanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: Al­ Hotela, A2 – Kampova, A3 – OPG
  • Mjera B – pomoc ugostiteljskom sektoru  na podrucju sisacko-moslavacke zupanije
  • Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovacka drustva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registrirani za ugostiteljske i/ili turisticke djelatnosti.
  • Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim  stranicama  Ministarstva,  do zakljucno  20. lipnja 2022. do 24.00 sati.
  • Prijave se obvezno podnose online (uključivši priloge), putem Prijavnog obrasca KTG/2022 koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta u rubrici Javni pozivi i natječaji https://rnint.gov.hr / ja vn i- poz ivi- 1 J 41 4/1 1414

Isključivo prijavitelji s područja Sisačko-moslavačke županije koji se prijavljuju na mjeru B i koji nisu u mogućnosti prijavu podnijeti online, mogu ju poslati postom.

Prijavitelj po predmetnom Javnom pozivu može podnijeti jednu prijavu

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181