Vijesti

Crkva Gospe od Zdravlja

Kategorija: Općenito Objava objavljena: 22.06.2017.

Ova crkva je izgrađena 1680. Godine. Oko nje je nekad bilo staro groblje od kojeg sad nema ni traga. Iznad ulaznih vrata stoji latinski natpis isklesan u kamenoj ploči. Crkvica u neposrednoj blizini župne crkve u Ražancu. Sagrađena je 1680. U crkvi je kameni oltar uza zid i drveni kip Bogorodice.