Vijesti

Crkva Gospe od Ružarija

Kategorija: Općenito Objava objavljena: 22.06.2017.

Podignuta je u 16. st. u Ražancu. Nakon što su je Turci 1646. srušili, obnovljena je 1670., a nanovo sazidana 1682. godine, te ponovno obnovljena 1856. i konačno 1983. Crkva je jednobrodna sa sakristijom i pet drvenih baroknih oltara koji su svi, izuzev glavnoga, pri obnovi 1983. izgubili prvotni oblik. Cijela vanjska strana izgrađena je od klesanog kamena, a u unutrašnjosti se nalazi pet oltara od kojih je glavni oltar najveći i najljepši, a izrađen je u baroknom stilu.

Na glavnom oltaru sa svetohraništem dominira kip Gospe od Ružarija, raskošno odjeven i ukrašen mnogim zlatnim i srebrnim darovima; na vrhu je Uskrsnuće, a niže dva simetrična niza kipova sv. Petra i Pavla, paralelno s Gospinim, iznad njih sv. Katarina, dj. i m., Presveto Trojstvo i sv. Dominik.

Ostala četiri oltara su sv. Šimuna Bogoprimaoca, sv. Antuna Padovanskoga, Srca Isuova i Gospe od Sedam Žalosti; oltar prema puku kameni; krstionica kamena; škropionica kamena. U crkvi je grobnica ninskog biskupa Ivana Manole, koji je 1712. umro u ovoj župi gdje je pomagao župniku. Župnik: don Damir Juričin (od 23. 7. 2003.). U župi djeluju sestre Klanjateljice Krvi Kristove. Matice se vode od 1825. Starije su izgorjele.