Pristup informacijama

Turistička zajednica općine Ražanac je pravna osoba čije su članice i osnivači pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim neposredno povezanim djelatnostima s područja općine Ražanac.

Tijela Turističke zajednice općine Ražanac su:

  • Skupština,
  • Turističko vijeće,
  • Predsjednik.

Predsjednik: Damir Jordan
Direktor : Ante Miletić
Adresa: Ražanac UL. IX br 2. 1, 23248 Ražanac
Telefon: +385 23 651 205
Fax: +385 23 651 205
E-mail: direktor@tz-razanac.hr 

 

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Općine Ražanac uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 38/11).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Ražanac. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
• na adresu: Turistička zajednica Općine Ražanac ul. IX br. 2., 23 248 Ražanac
• elektroničkom poštom: info@tz-razanac.hr
• donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice Općine Ražanac radnim danom od 8:00 do 15:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac