Pravne napomene

Turistička zajednica općine Ražanac zadržava sva prava na objavljene tekstove, fotografije, filmove i ostale sadržaje na svojim internet stranicama i facebook stranici koji se bez pismenog pristanka Turističke zajednice općine Ražanac ne smiju kopirati, reproducirati i dalje distribuirati.

Turistička zajednica općine Ražanac ulaže značajan trud kako bi podaci na ovim internetskim stranicama bili aktualni i točni, ali ne može preuzeti odgovornost za moguće pogreške nastale prilikom unosa podataka kao niti za potpunost ili točnost podataka, već svi korisnici koji pristupaju ovim stranicama koriste sadržaj stranica na vlastitu odgovornost.

Jednako tako Turistička zajednica općine Ražanac zadržava pravo dnevne izmjene podataka na web stranicama.
Ukoliko uočite bilo kakvu netočnost, molimo da nas obavijestite o tome na našu službenu e-mail adresu.

Ove stranice povezane su sa stranicama ostalih davatelja turističkih usluga i servisa, ali Turistička zajednica općine Ražanac ni na koji način nije odgovorna za sadržaj i točnost informacija na tim stranicama.