Rtina

Rtina je smještena kao što joj samo ime kaže na velikom rtu 43 m nadmorske visine.

Upravo je taj rt najsjeverniji dio kopnenog dijela Dalmacije koji je mostom spojen s otokom Pagom. Oko 5 km sjeverozapadno udaljena je od Ražanca. Pisani dokumenti potječu od vremena poznatog pjesnika Jurja Barakovića koji kaže da je njegov djed zbog zasluga u borbi s Tatarima u Lici od hrvatskougarskog kralja Bele kao nagradu dobio tri sela: Plemiće, Brus i Oštri Rat (Rtinu). Od 1890 do 1921.g. Rtina je nosila ime Hrtina. U području Fortica u neposrednoj blizini Paškog mosta se nalaze ostaci
srednjovjekovne Templarske utvrde.

Po zadnjem popisu (2001.g.) Rtina ima 473 stanovnika. Površina Rtine je 17,98 km 2 , a gustoća naseljenost 26 st./km 2 . Od 1890 do 1921.g. Rtina je nosila ime Hrtina. Rtina ima crkvu sv. Šime Bogoprimca koja je podignuta u 19. st., a do temelja porušena 1962.g., za vrijeme jugoslavenskokomunističkog režima. Crkva je ponovno izgrađena i blagoslovljena 24. lipnja 1990.g. u vrijeme župnikovanja don Ante Erstića. Pokraj crkve je uređeno novo groblje. U crkvenom smislu Rtina spada pod župu Gospe od Ružarija sa središtem u Ražancu.

Zaseoci koji sačinjavaju Rtinu: Miletići, Benići, Vrankovići, Stošići,Miočići i Škaulji. U Rtini je četverogodišnja područna škola osnovne škole Jurja Barakovića iz Ražanca. Svoju budućnost Rtina vidi u turizmu, a iz godine u godinu postiže i sve bolje turističke rezultate. Rtina je poznata i po organizaciji Rtinskog plivačkog maratona s međunarodniom predznakom

Plaže

Rtinske plaže su pješčane. Rtina je mjesto dugo nekoliko kilometara, pa stoga svaki zaselak ima svoju plažu, koje su raspoređene od uvale Plemići do zaseoka Miletići.