+385 (0)23 651 205

Top
 

Access to information

Turistička zajednica općine Ražanac je pravna osoba čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim neposredno povezanim djelatnostima sa područja općine Ražanac.

Tijela Turističke zajednice općine Ražanac su Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor i predsjednik.
Predsjednik: Nikola Miletić
Direktor Turističkog ureda: Šime Perković
Adresa: Ražanac pp 1, 23248 Ražanac
Telefon: +385 23 651 205
Fax: +385 23 651 205
E-mail: razanac-tzo@email.ht.hr

 

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Općine Ražanac uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 38/11).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Ražanac. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
• na adresu: Turistička zajednica Općine Ražanac, pp 17, 23 248 Ražanac
• elektroničkom poštom: razanac-tzo@email.ht.hr
• donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice Općine Ražanac radnim danom od 8:00 do 15:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac