+385 (0)23 651 205

Top
 

Natječaj za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE RAŽANAC

Ražanac pp 17, 23248 Ražanac

Ražanac, 09. svibanj 2017.

 

 

 

Mjesto rada: Ražanac, Zadarska županija

Vrsta zaposlenja: Na određeno, sezonski

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 09.05.2017.

Natječaj vrijedi do :  31.05.2017.

 

Na temelju članka Statuta Turističke zajednice Općine Ražanac u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) Turistička zajednica Općine Ražanac raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta u turističkim uredima

Turistička zajednica Općine Ražanac traži  osobu  za rad u turističkom uredu Ražanac.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 149/09, NN 61/11, NN 73/13), posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08);

1. da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci;

3. da poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

(Napomena: osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene propisima iz članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit; a osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi, ne moraju imati položen stručni ispit.)

Uz molbu kandidati moraju priložiti:

–          kratak životopis,

–          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe),

–          preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

–          uvjerenje o nekažnjavanju (preslika)

Prijave s potpunom dokumentacijom slati na adresu Turistička zajednica općine Ražanac, Ražanac pp 17, 23248 Ražanac. Nepotpune i nepravodobne molbe se neće razmatrati.

Opis posla:

– prijava i odjava gostiju, informiranje turista, informiranje iznajmljivača i dr.

Osim navedenog Turistička zajednica općine Ražanac TRAŽI  osobe  za čišćenje plaža (Ljubač, Rtina). Stoga molimo sve zainteresirane da dostave molbu za posao, u zatvorenoj omotnici na adresu: Turistička zajednica Općine Ražanac, Ražanac pp 17, 23248 Ražanac, ili je osobno dostave u turistički ured u Ražancu do 31.05.2017. godine.