+385 (0)23 651 205

Top
 

Rtina

Rtina je smještena kao što joj samo ime kaže na velikom rtu 43 m nadmorske visine.

Upravo je taj rt najsjeverniji dio kopnenog dijela Dalmacije koji je mostom spojen s otokom Pagom. Oko 5 km sjeverozapadno udaljena je od Ražanca. Pisani dokumenti potječu od vremena poznatog pjesnika Jurja Barakovića koji kaže da je njegov djed zbog zasluga u borbi s Tatarima u Lici od hrvatskougarskog kralja Bele kao nagradu dobio tri sela: Plemiće, Brus i Oštri Rat (Rtinu). Od 1890 do 1921.g. Rtina je nosila ime Hrtina. U području Fortica u neposrednoj blizini Paškog mosta se nalaze ostaci
srednjovjekovne Templarske utvrde.

Po zadnjem popisu (2001.g.) Rtina ima 473 stanovnika. Površina Rtine je 17,98 km 2 , a gustoća naseljenost 26 st./km 2 . Od 1890 do 1921.g. Rtina je nosila ime Hrtina. Rtina ima crkvu sv. Šime Bogoprimca koja je podignuta u 19. st., a do temelja porušena 1962.g., za vrijeme jugoslavenskokomunističkog režima. Crkva je ponovno izgrađena i blagoslovljena 24. lipnja 1990.g. u vrijeme župnikovanja don Ante Erstića. Pokraj crkve je uređeno novo groblje. U crkvenom smislu Rtina spada pod župu Gospe od Ružarija sa središtem u Ražancu.

Zaseoci koji sačinjavaju Rtinu: Miletići, Benići, Vrankovići, Stošići,Miočići i Škaulji. U Rtini je četverogodišnja područna škola osnovne škole Jurja Barakovića iz Ražanca. Svoju budućnost Rtina vidi u turizmu, a iz godine u godinu postiže i sve bolje turističke rezultate. Rtina je poznata i po organizaciji Rtinskog plivačkog maratona s međunarodniom predznakom

Plaže

Rtinske plaže su pješčane. Rtina je mjesto dugo nekoliko kilometara, pa stoga svaki zaselak ima svoju plažu, koje su raspoređene od uvale Plemići do zaseoka Miletići.

Baština, KUD-ovi i legende