+385 (0)23 651 205

Top
 

Crkve, utvrde i nalazišta

Castrum Liube

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Na ravnom vrhu rta Ljubljana nalaze se tragovi zidanih fortifikacija i ruševine troapsidalne crkve. To su ostaci utvrde koja se imenom Castrum Liube javlja u srednjem vijeku od početka 13. st. Prvi se put spominje u dokumentima Herceg Andrije iz 1205. godine. Četverokutnog je oblika,...

Kaštel u Ražancu

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Gradnja kaštela za obranu od Turaka na području Ražanca početkom 16. stoljeća dio je šireg procesa utvrđivanja pojedinih mjesta u zadarskom kopnenom zaleđu, koji je osobito intenziviran nakon Krbavske bitke 1493. godine i Mletačko-turskog rata 1499.-1502. godine. O gradnji kaštela svjedoči ugovor sklopljen 2. svibnja...

Tumul Matakova glavica

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Tumul Matakova glavica nalazi se s desne strane ceste Zadar- Pag, 280 m istočno od tumula Jokina glavica, u blizini starokršćanskih dvojnih crkava na lokalitetu Glavčine. Dimenzijama je nešto manji u odnosu obližnje tumule Jokina i Duševića glavica, te je u prošlosti bio izložen poljoprivrednim radovima što...

Tumul Duševića glavica

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Tumul Duševića glavica nalazi se na istaknutom položaju 250 m sjeveroistočno od crkve Gospe od Sniga u Krnezi. I na ovom su tumulusu otkriveni ostaci grobova i to njih ukupno 11, od kojih dva pripadaju prapovijesnom, a 9 ranosrednjovjekovnom razdoblju. Jedan prapovijesni grob čini kamena škrinja koja...

Tumul Jokina glavica

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Otkriveni grobovi na ovom tumulu posebno su značajni jer su to prvi pouzdani primjeri takvog načina pokapanja na ovom dijelu istočnog Jadrana i njegova zaleđa. Oštećenja iskopina uzrokovana su agrikulturnim aktivnostima koja je radi toga najmanje sačuvala svoju prvotnu veličinu i oblik u usporedbi s...

Bazilika u Podvršju

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Premda značajniji ostaci iz rimskog doba za sada nisu dokumentirani, otkriće ranokršćanske dvojne bazilike u Podvršju svjedoči da je i tijekom kasne antike područje između dvaju plodnih polja ostalo centar naseljenosti. Pretpostavlja se da je negdje u blizini bazilike ranije postojao antički hram, od kojeg su...

Mirila

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Znamenitost i karakteristika podvelebitskog kraja nastala u vremenu od 17.-20. stoljeća. To su pogrebna spomen znamenja koja čuvaju uspomenu na pokojnike, koje se moralo prenositi do seoske crkve i groblja. Na tom teškom putu bilo je dopušteno samo jednom se zaustaviti i odmoriti i pokojnika spustiti na...

Župna crkva Gospe od Zdravlja u Radovinu

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Župna crkva Gospe od Zdravlja u Radovinu sagrađena je 1687. godine, te je isti navod i urezan na kamenu ulaznih vrata. Crkva je bila obnavljana i nadograđivana u nekoliko navrata. Tako je 1927. godine iznad crkve sagrađena betonska preslica u koju su postavljena dva nova zvona. Manje...

Crkva Svetog Petra

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Crkva sv.Petra nalazi se u Radovinu, srednjovjekovna je građevina, po obliku jednostavne arhitekture. Spominje se u prvoj polovici 14.stoljeća na karti ninske županije. Na začeljnoj strani nalazi se obla apsida, na tjemenu apside nalazi se uski srednjovjekovni prozor. Na pročelju su novija vrata i dva prozora na...

Crkva Svetog Andrije

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Vrlo stara crkva udaljena je oko 2 km od današnjeg Ražanca. Smještena je u polju na položaju gdje je bio srednjovjekovni Ražanac. U pisanim dokumentima prvi put se spominje još 1458.g., ali pouzdano se zna da je mnogo starija.Postoje neke indicije da je ovdje pokopan...

Crkva Gospe od Zdravlja

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ova crkva je izgrađena 1680. Godine. Oko nje je nekad bilo staro groblje od kojeg sad nema ni traga. Iznad ulaznih vrata stoji latinski natpis isklesan u kamenoj ploči. Crkvica u neposrednoj blizini župne crkve u Ražancu. Sagrađena je 1680. U crkvi je kameni oltar...

Crkva Gospe od Ružarija

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Podignuta je u 16. st. u Ražancu. Nakon što su je Turci 1646. srušili, obnovljena je 1670., a nanovo sazidana 1682. godine, te ponovno obnovljena 1856. i konačno 1983. Crkva je jednobrodna sa sakristijom i pet drvenih baroknih oltara koji su svi, izuzev glavnoga, pri...

Crkve Svete Marcele i Svete Marije

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Nalaze se unutar Castrum Liube. Dok je crkva Sv.Marije skoro u potpunosti srušena, crkva Sv. Marcele, iako dosta porušena, najsačuvaniji je dio Kastruma. To je trobrodna crkva. Sa istočne strane ima tri polukružne apside gotovo istih dimenzijama. Zidovi se mogu pratiti samo u tlocrtu. Sa...

Crkva Svetog Ivana Krstitelja-Glavosijeka

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Nalazi se u Ljubačkim stanovima. Sagrađena je 1895., a obnovljena 1998. Godine. Crkva ima malu sakristiju; glavni drveni oltar s kipom sv. Ivana Krstitelja; drveni oltar prema puku; kamena škropionica ugrađena; zvonik-preslica s jednim zvonom.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

Župna crkva Svetog Martina

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sagrađena je 1712. godine u Ljubču. Obnovljena je 1812. i 1946. Jednobrodna sa sakristijom; glavni oltar mramorni sa svetohraništem, s kipom sv. Martina; drveni oltar prema puku; u nišama drveni kipovi Bogorodice s Djetetom, Srce Isusovo; zvonik-preslica s dva zvona.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...