+385 (0)23 651 205

Top
 

Baština

Turizam baštine

Područje općine Ražanac karakterizira dugogodišnja tradicija bavljenja kupališnim turizmom kroz ljetne mjesece, a turistička ponuda ovog kraja temelji se na prirodnim ljepotama, moru i kulturnom nasljeđu.

Prvi tragovi života na području Ražanca datiraju iz sredine starijeg kamenog doba, a nalazi se čuvaju u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Naziv Ražanac prvi put spominje davne 1332. godine u popisu dobara zadarskog plemića Vučine Martinušića.

Razvoj kulturnog turizma, i to turizma baštine, jedan je od prioriteta razvoja za Dalmaciju – Zadar definiran Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine.

37a06e4a72d6cb27621f1ed829bbee81_XL

Crkve, utvrde i nalazišta

22c02097e4438bd2f2f3fe4a6a3ab0e1_XL

Kulturno-umjetnička društva i klape

IMG_7207

Legende, mitovi i zanimljivosti