+385 (0)23 651 205

Top
 

OBAVIJEST ZA VLASNIKE KUĆE/STANA ZA ODMOR NA PODRUČJU OPĆINE RAŽANAC

OBAVIJEST ZA VLASNIKE KUĆE/STANA ZA ODMOR NA PODRUČJU OPĆINE RAŽANAC

Obavijest za vlasnike kuća ili stanova za odmor TZ Općine Ražanac

* Turističku pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu.

* Turistička pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju. Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70%.

* Članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.

* Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Paušalni iznos turističke pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

* Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti turističku pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka.

* Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak,

* Odredbe se primjenjuju na hrvatske državljane i državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.