+385 (0)23 651 205

Top
 

NATJEČAJ za radno mjesto u turističko informativnom centru Ražanac

NATJEČAJ za radno mjesto u turističko informativnom centru Ražanac

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE RAŽANAC
Ražanac IX/2, 23248 Ražanac
Ražanac, 07. lipanj 2019.

Mjesto rada: Ražanac, Zadarska županija
Vrsta zaposlenja: Na određeno, sezonski
Radno vrijeme: Nepuno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 07.06.2019.
Natječaj vrijedi do : 14.06.2019.

Na temelju članka Statuta Turističke zajednice Općine Ražanac u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) i na temelju Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu
Turističkog ureda Turističke zajednice općine Ražanac
Turistička zajednica Općine Ražanac raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto u turističko informativnom centru Ražanac

Turistička zajednica Općine Ražanac traži osobu za rad u turističkom uredu Ražanac.
Kandidat mora ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 149/09, NN 61/11, NN 73/13), posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08);
– da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju,
– da poznaje jedan svjetski jezik
– da poznaje rad na osobnom računalu.
(Napomena: osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene propisima iz članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit; a osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi, ne moraju imati položen stručni ispit.)
Uz molbu kandidati moraju priložiti:
– kratak životopis,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe),
– preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– uvjerenje o nekažnjavanju (preslika)
Prijave s potpunom dokumentacijom slati na adresu Turistička zajednica općine Ražanac, Ražanac IX/2, 23248 Ražanac. Nepotpune i nepravodobne molbe se neće razmatrati.
Opis posla:
– prijava i odjava gostiju, informiranje turista, informiranje iznajmljivača i dr.

Osim navedenog Turistička zajednica općine Ražanac TRAŽI osobe za čišćenje plaža (Ljubač, Rtina). Stoga molimo sve zainteresirane da dostave molbu za posao, u zatvorenoj omotnici na adresu: Turistička zajednica Općine Ražanac, Ražanac IX/2, 23248 Ražanac, ili je osobno dostave u turistički ured u Ražancu do 14.06.2019. godine.