+385 (0)23 651 205

Top
 

Javni poziv za kandidiranje manifestacija i dodjelu potpore iz proračuna Turističke zajednice Općine Ražanac namijenjene manifestacijama tijekom ljetne sezone 2019. godine

Javni poziv za kandidiranje manifestacija i dodjelu potpore iz proračuna Turističke zajednice Općine Ražanac namijenjene manifestacijama tijekom ljetne sezone 2019. godine

Temeljem članka 28. Statuta Turističke zajednice Općine Ražanac, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Ražanac objavljuje

 

JAVNI POZIV

za kandidiranje manifestacija i dodjelu potpore iz proračuna Turističke zajednice Općine Ražanac

namijenjene manifestacijama tijekom ljetne sezone 2019. godine

 

 

 1. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Turističke zajednice Općine Ražanac za manifestacije koje:

 

 • Unapređuju i obogaćuju ponudu općine Ražanac,
 • Doprinose razvoju sadržaja i produžuju turističku sezonu.

 

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 10.000,00 kn

Maksimalna sredstva po jednoj manifestaciji iznosi 3.000,00 kn, dok minimalna sredstva  iznose 500,00 kn.

 

 1. Dodjela potpore iz proračuna Turističke zajednice Općine Ražanac odobrit će se manifestacijama:

 

 1. zabavne manifestacije,
 2. sportske manifestacije,
 3. kulturne manifestacije,
 4. eno-gastronomske manifestacije,
 5. tradicijske manifestacije,
 6. umjetničke manifestacije,
 7. ostala manifestacije koja mogu pridonijeti ciljevima pod točkom 1. ovog Javnog poziva

 

 1. Za dodjelu sredstava potpore mogu se kandidirati sve fizičke i pravne osobe, obrti, zadruge, udruge, ustanove, ostale pravne i fizičke osobe.

 

 1. Kriteriji za dodjelu potpore su:
 • ispunjen obrasci (Obrazac JPD-2019., Obrazac IPD-2019) koji su sastavni dio Javnog poziva (objavljenog na web stranici tz-razanac.hr)
 • Kvalitetna priprema i realizacija manifestacija (jasno definiran cilj, program i troškovnik manifestacije),
 • Značaj manifestacije za razvoj i doprinos obogaćivanja turističke ponude te produženje turističke sezone,
 • Procjena učinka manifestacije na povećanje turističkog prometa,
 • Osigurano financiranje manifestacije,
 • Manifestacije koje dobiju potporu iz proračuna Turističke zajednice Općine Ražanac ne smiju se međusobno preklapati s datumima izvođenja.
 • Manifestacija se mora održati na području općine Ražanac
 1. Potrebna dokumentacija:
 • Dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije,
 • Potvrda o nepostojanju duga organizatora prema Turističkoj zajednici Općine Ražanac,
 • Program manifestacije.
 1. Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije, koje se održavaju u 2019. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija i to:
 • sufinanciranje održavanja manifestacije (troškovi: glazbenika, tehnike, promocije manifestacije, učesnika u manifestaciji i ostali troškovi),
 • izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije na internetu,
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije,
 • troškovi smještaja, te putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika, temeljem ugovora,
 • druge potrebe u svrhu održavanja manifestacije.
 1. Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:
 • kupnju nekretnina (objekata i zemljišta), te prijevoznih sredstava,
 • troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • Sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

 

 1. Javni poziv traje do 31.05.2019., a zainteresirani potrebnu dokumentaciju mogu dostaviti osobno ili putem pošte u ured Turističke zajednice Općine Ražanac, Ražanac IX/2, 23 248 Ražanac s naznakom: “Javni poziv za potpore manifestacijama u 2019. godini – NE OTVARAJ”

 

 1. Odluku o dodjeli sredstava donosi Turističko Vijeće Turističke zajednice Općine Ražanac te će biti objavljena na oglasnoj ploči Turističke zajednice Općine Ražanac i na web staranici TZO Ražanac (tz-razanac.hr)

 

 1. S korisnicima se sklapa Ugovor o namjenskom korištenju sredstava, kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

 

 1. Korisnici potpore iz proračuna Turističke zajednice Općine Ražanac namijenjene manifestacijama tijekom ljetne sezone 2019. godine, dužni su dostaviti Izvješće o realizaciji manifestacije po završetku manifestacije.

 

 1. Odobrena sredstva potpore će se doznačiti po dostavljenom Izvješću o realizaciji manifestacije te ukoliko se ispune uvjeti natječaja iz sklopljenog ugovora.

 

Direktor TZO Ražanac

Ante Miletić

 

Prilog I. Obrazac JPD-2019.

Prilog II. Obrazac IPD-2019.