+385 (0)23 651 205

Top
 

Poziv za uključenje u projekt standardizacije obiteljskog smještaja u Zadarskoj županiji

Poziv za uključenje u projekt standardizacije obiteljskog smještaja u Zadarskoj županiji

Poštovani!

Projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju pod brand imenom „WELCOME“ je projekt koji je 2015.g. pokrenula Turistička zajednica Zadarske županije u suradnji sa sustavom lokalnih turističkih zajednica. Riječ je o skupini standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja. Radi se o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba i kuća koje se privatno iznajmljuju.

Privatni smještaj na ovim prostorima odlikuje briga o gostu, susretljivost, obiteljsko ozračje boravka kod domaćina te lojalnost gostiju koji upravo zbog prethodnih karakteristika spojenih s prirodnim i stvorenim atrakcijama borave generacijama u obiteljskom smještaju Zadarske županije.

Svjesni značaja i specifičnosti privatnog smještaja Zadarske županije te činjenice kako se povećanjem kvalitete smještaja u postojećim kapacitetima i podizanjem razine usluga mogu stvoriti preduvjeti za jačanje glavne sezone te produženje iste, Turistička zajednica Zadarske županije je u tu svrhu pokrenula projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju pod brand imenom „Welcome“.

Zašto Welcome?

–    Zato što najbolji primjeri privatnog smještaja nude ono što ne mogu ponuditi hoteli – stvaraju emotivnu vezu između domaćina (najčešće vlasnika i njegove obitelji) i gostiju. Gosti koji na taj način provode svoj odmor izloženi su destinaciji i njezinim autentičnostima na iskonski način jer upoznaju destinaciju kroz svoje domaćine koji su domicilno stanovništvo i savršeno su upoznati sa svim dobrim i lošim stranama. Nerijetko se između gostiju i domaćina stvaraju i prava prijateljstva kao posljedica zajedničkih lijepih iskustava na samom odmoru.

–      Zato što ova internacionalna sintagma na prvi pogled jasno komunicira kako se radi o posebno certificiranoj vrsti privatnog smještaja koji kombinira visoku kvalitetu smještaja s domaćinskim pristupom.

–      Zato što želimo da nam se gost osjeća dobrodošlo.

–      Zato što želimo da nam se gost vraća.

Jednostavno: Welcome to Zadar Region.

Ovim projektom želimo unaprijediti ponudu obiteljskog smještaja naše županije i pomoći Vam u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti.

Ciljevi i očekivani učinci projekta ” Welcome “:

– povećanje kvalitete turističke ponude obiteljskog smještaja,

– postizanje bolje tržišne prepoznatljivosti,

– pojačana promidžba,

– specijalizacija prema različitim ciljnim skupinama,

– stvaranje značajne strateške prednosti i preduvjeta za produženje sezone.

Uvjeti za članstvo u sustavu “Welcome “

Da biste postali dijelom sustava “Welcome “, morate ispunjavati kriterije definirane Pravilnikom označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju.

Prijava za članstvo u “Welcome”:

– Molimo ispunite prijavni list koji se nalazi u privitku i dostavite ga u ured Vaše lokalne turističke zajednice.

– Priložite fotokopiju rješenja – dozvole za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu

– Priložite deset (10) fotografija objekta u digitalnom formatu koje će se koristiti za promidžbu Vašeg objekta. Fotografije       moraju biti široke minimalno 1900 piksela i snimljene u *.jpg formatu. Također moraju biti adekvatno imenovane i snimljene na vanjski medij – CD ili DVD. Naziv svake fotografije mora sadržavati puno ime onoga što prikazuje u obliku “ime odredišta ime subjekta smještajni kapacitet 00x.jpg”, npr. Zadar / Apartmani Magnolija A5.jpg (molimo ne koristiti velika tiskana slova!).

Nakon što se utvrdi da objekt u domaćinstvu odgovara zadanim kriterijima za pristup sustavu “Welcome“, iznajmljivač će pristupiti potpisivanju Ugovora o dodjeli oznake kvalitete “Welcome” s lokalnom turističkom zajednicom, nakon čega će moći istaknuti oznaku kvalitete na predmetnom objektu. Trošak izrade i dostave standardizirane ploče oznake kvalitete “Welcome” snosi iznajmljivač, koji ju sam naručuje, postavlja i čuva prema uputama lokalne turističke zajednice.

 

Sve detalje i informacije možete dobiti u uredu Vaše lokalne turističke zajednice, a prijavni obrazac i pravilnik se nalaze u privitku za download!