+385 (0)23 651 205

Top
 

Obveze iznajmljivača s ishodovanim rješenjem o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu

Obveze iznajmljivača s ishodovanim rješenjem o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu

Iznajmljivač koji obavlja usluge smještaja u domaćinstvu po izvršenoj kategorizaciji objekta i ishodovanom rješenju o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu dužan je (1.-10.):

1. nabaviti i voditi knjigu Popis gostiju;

2. nabaviti i voditi knjigu Evidencije o prometu;

3. u svakom objektu istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe i pridržavati se navedenih cijena,

4. kupiti blok računa (‘paragon’) i izdavati za svaku pruženu uslugu s naznačenom vrstom pruženih usluga, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, te iznosom boravišne pristojbe – samo ‘iznajmljivači do 4 kreveta ako se za to odluče;

5. svake godine pribaviti potvrdu kućnog liječnika da iznajmljivač i članovi obitelji ne boluju od zarazih i duševnih bolesti

6. pružatelji usluga prehrane trebaju pribaviti i potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove da on i članovi obitelji nisu evidentirani na kliconoštvo i parazite;

7. prijaviti boravak gosta u turističku zajednicu.

8. Prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama, građani koji su registrirani za pružanje usluga smještaja u domaćinstvima dužni su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

9. Iznajmljivači na području mjesta Ražanca i Rtine plaćaju članarinu po stopi: 0,184%, dok iznajmljivači sa područja Ljubča plaćaju članarinu po stopi: 0,144%. Stopa članarine primjenjuje se na ukupni godišnji neto prihod ostvaren po osnovi pružanja usluga smještaja u domaćinstvu (iz knjige Evidencije o prometu).

  • Obračun turističke članarine za područje mjesta Ražanca, Rtine i Ljubča: ukupan prihod x navedeni postotak
  • U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se sljedeći podaci:
Primatelj: TZO Ražanac
Broj računa primatelja: HR33 1001 0051 7371 2715 0
Model: HR67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: Uplata turističke članarine
  • Obveznici turističke članarine dužni su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ – obrazac obračun turističke članarine, najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu.

10. Boravišnu pristojbu možete plaćati po noćenju ili paušalno. Seljačka domaćinstva, firme i nosioci obrta obavezno plaćaju po noćenju, dok privatni iznajmljivači obavezno plaćaju paušalno, osim ako imaju samo jednu smještajnu jedinicu do 4 kreveta (bez pomoćnih) i ako su na području koje ima prosječno manje od 40 dana popunjenosti – onda mogu birati.

 

Više o navedenom pročitajte u rubrici Obveze iznajmljivača.

Navedene informacije dostupne su i u Kratkom vodiču za iznajmljivače koji možete preuzeti ovdje.