+385 (0)23 651 205

Top
 

Natječaj za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE RAŽANAC

Ražanac bb, 23248 Ražanac

Ražanac, 02. lipnja 2015.

Na temelju članka Statuta Turističke zajednice Općine Ražanac u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) Turistička zajednica Općine Ražanac raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta u turističkim uredima

 

Turistička zajednica Općine Ražanac traži  osobe  za rad u turističkim uredima (Ražanac, Rtina, Ljubač).

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 149/09, NN 61/11, NN 73/13), posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08);

1. da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci;

3. da poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

(Napomena: osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene propisima iz članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit; a osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi, ne moraju imati položen stručni ispit.)

Ponude se podnose u roku od 10 dana od objave na službenoj oglasnoj ploči i internet stranici Turističke zajednice općine Ražanac.

Uz molbu kandidati moraju priložiti kratak životopis u protivnom nepotpune i nepravodobne molbe se neće razmatrati.

Prijave s potpunom dokumentacijom slati na adresu: Turistička zajednica općine Ražanac, Ražanac bb, 23248 Ražanac.

Osim navedenog Turistička zajednica općine Ražanac TRAŽI  osobe  za čišćenje plaža (Ljubač, Rtina). Stoga molimo sve zainteresirane da dostave životopis i molbu za posao, u zatvorenoj omotnici na adresu: Turistička zajednica Općine Ražanac, Ražanac bb, 23248 Ražanac, ili je osobno dostave u turistički ured u Ražancu do 12.06.2015. godine.