+385 (0)23 651 205

Top
 

Tumul Duševića glavica

Tumul Duševića glavica

Tumul Duševića glavica nalazi se na istaknutom položaju 250 m sjeveroistočno od crkve Gospe od Sniga u Krnezi. I na ovom su tumulusu otkriveni ostaci grobova i to njih ukupno 11, od kojih dva pripadaju prapovijesnom, a 9 ranosrednjovjekovnom razdoblju.

Jedan prapovijesni grob čini kamena škrinja koja se sastoji od 2 veće ploče na bočnim i 2 manje na poprečnim stranicama. U navedenom grobu pronađeni su ostaci 2 pokojnika (muškarca i žene), od kojih je jedan postavljen u zgrčeni poožaj na desnom boku. U otkrivenim srednjovjekovnim grobovima – u njih 8 sačuvani su ostaci, a u nekima od njih sačuvani su i grobni prilozi.

Pronađeni su brojni predmeti od kojih i metalna igla s punolijevanom glavom i proširenim vratom koja je ukrašena nizom paralelnih ravnih i cik-cak linija, zatim keramičke posude, dijelovi nožića i veoma značajna pojasna garnitura. Iako je ovaj tumulus prilično uništen djelovanjem vremena i atmosferskih prilika, Duševića glavica pruža zanimljivu sliku o slijedu ukapanja, načinu korištenja i različitim grobnim običajima u rasponu od brončanog doba pa sve do ranog srednjeg vijeka.

Više o nalazištu možete pročitati u dokumentu u privitku.