+385 (0)23 651 205

Top
 

Mirila

Mirila

Znamenitost i karakteristika podvelebitskog kraja nastala u vremenu od 17.-20. stoljeća. To su pogrebna spomen znamenja koja čuvaju uspomenu na pokojnike, koje se moralo prenositi do seoske crkve i groblja.

Na tom teškom putu bilo je dopušteno samo jednom se zaustaviti i odmoriti i pokojnika spustiti na samo jedno mjesto-mjesto pokojnikova posljednjeg pozdrava sa Suncem.

Na tom mjestu nastalo je mirilo- mjera ( mira) pokojnika označena uzglavnim i podnožnim kamenom, popločenjima između njih, te simbolima u plitko urezanom reljefu uzglavnog kamena.Štovala su se i poštovala više i od samog groba u kojem je tek “tijelo bez duše koja je ostala na mirilu.”