+385 (0)23 651 205

Top
 

Crkve Svete Marcele i Svete Marije

Crkve Svete Marcele i Svete Marije

Nalaze se unutar Castrum Liube. Dok je crkva Sv.Marije skoro u potpunosti srušena, crkva Sv. Marcele, iako dosta porušena, najsačuvaniji je dio Kastruma. To je trobrodna crkva. Sa istočne strane ima tri polukružne apside gotovo istih dimenzijama. Zidovi se mogu pratiti samo u tlocrtu. Sa sjeverozapadne strane nalazi se izdužena, pravokutna crkvena lađa. Oltarni prostor je vjerovatno naknadno prizidan lađi. Sa jugozapadne strane su ostatci zida koji je pripadao prizidanoj prostoriji sa zidanim grobnicama.