+385 (0)23 651 205

Top
 

Castrum Liube

Castrum Liube

Na ravnom vrhu rta Ljubljana nalaze se tragovi zidanih fortifikacija i ruševine troapsidalne crkve. To su ostaci utvrde koja se imenom Castrum Liube javlja u srednjem vijeku od početka 13. st. Prvi se put spominje u dokumentima Herceg Andrije iz 1205. godine. Četverokutnog je oblika, sa tri strane okružen morem, a sa četvrte dubokim jarkom. Unutar zidina nalaze se ostatci dvaju crkava; Sv. Marcele i Sv. Marije. Utvrda je bila sjedište Templara i Hospitalaca Sv. Ivana.

Kasnije je došao pod kraljevsku vlast. Za vrijeme borbe za vlast između kralja Ladislava Napuljskog i kralja Žigmunda, napuljski je kapetan Alojzije Aldemarisko zauzeo Castrum Liube. Da se oduži za zasluge zadarskim plemićima brać Matafar, kralj Ladislav im je poklonio između ostalog i Liube.

Početkom 16. st. Castrum Liube je važan strateški punkt Mlečana za obranu od Turaka, a bogat gradski život vodio se do kraja 17. st. , do kraja osmanlijske prijetnje. Grad je napušten jer Veneciji više nije trebao za obranu. Jako je malo materijalnih ostataka grada, ali ipak dovoljno da bi se mogao predočiti cijeli sustav utvrđenja.

Danas je površina kastruma unutar obrambenog zida oko jednog hektra. U srednjem vijeku je bila veća, ali se odronom tijekom vremena smanjila sa sjeverne i sjeverozapadne strane. Obrambeni zid je najsačuvaniji sa istočne strane. Kula koja je štitila ulaz je izvana polukružnog oblik sa zidovima debelim 1,5m. Na sjevernoj strani su ostatci manje četvrtaste kule. Od kule prema sjeveru i sjeveroistoku mogu se pratiti ostatci debelog zida, koji se spušta niz strminu brijega do okomitih padina. Zid se prema jugu zaokružuje u blagom luku, a na njemu se zamjećuju ostatci manje polukružne kule. Unutar zidina je najsačuvanija crkva Sv. Marcele. Temeljito arheološko istraživanje još nije izvršeno.

Više o ovom nalazištu možete pročitati u dokumentu u privitku (Ivo Petricioli).